Growth hacking

Growth hacking: Wat is het precies? En hoe werkt het?

Posted by Mariah 1 year ago

Growth hacking. Wat is dat precies? De term growth hacking is bedacht door Sean Ellis; een investeerder en entrepreneur uit Silicon Valley. Het is een marketingtechniek waarbij met een minimaal budget zo snel mogelijk bekendheid en groei voor een onderneming gerealiseerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van een slimme mix van goedkope alternatieven voor traditionele marketing. Hierbij kun je denken aan zoekmachine optimalisatie, website conversie optimalisatie, SEO, SEA, e-mail marketing en social media. Een voorbeeld van growth hacking waarbij gebruik wordt gemaakt van social media is de inzet van ‘Freemiums’. Hierbij maken influencers of bloggers gratis gebruik van jouw product of service. Dit is een goede manier om kopers de waarde van het product te laten zien, zonder dat ze het daadwerkelijk aan hoeven te schaffen. Daarnaast is growth hacking vaak enorm succesvol doordat er bij deze techniek veel gebruik wordt gemaakt van verschillende platformen om de juiste doelgroep bij een bedrijf terecht te laten komen. Bekende voorbeelden van bedrijven die growth hacking op een extreem succesvolle manier hebben ingezet zijn Airbnb, Spotify, Dropbox en Uber. Goedkoop, snelle groei creëren. Klinkt ideaal toch? Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Online marketeer of growth hacker? Hoewel growth hacking door een marketeer bedacht is, zijn online marketeers en growth hackers niet echt te vergelijken. Een growth hacker neemt behalve marketing, ook de taken van developer, designer en data-analist op zich. Daarnaast richt de growth hacker zich enkel op het creëren van groei waarbij hij voornamelijk gebruik maakt van sociale media en viral marketing. Een growth hacker heeft dus een veel uitgebreider takenpakket.

Succesfactoren growth hacking Growth hacking is niet alleen voor start-ups, maar kan ook zeker goede resultaten opleveren voor gevestigde bedrijven. Volgens Samir Patel, growth hacking goeroe, zijn er drie succesfactoren voor growth hacking die gelden voor beide partijen. Growth hacking moet altijd schaalbaar, herhaalbaar en voorspelbaar zijn. Voor het toepassen van growth hacking heeft Patel vijf P’s opgesteld:

• Purpose. Het begin en eind moet helder zijn. Dit omvat de bestaansreden van het bedrijf en het einddoel waar je met je bedrijf naartoe werkt.

• Plan. Maak een planning om je einddoel te bereiken. Dit moet de basis vormen voor alle operationele beslissingen binnen je bedrijf en je strategie.

• People. Volgens Patel is het beste growth hacking team een groep van medewerkers met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Zorg dus voor een divers team dat elkaar aanvult.

• Process. Om de focus te behouden op je doelstellingen is het opstellen van de juiste key performance indicators essentieel. Zodra de analytics op orde zijn kan er gefocust worden op ‘’growlytics’’. Maak een lijstje van verschillende kanalen en activiteiten die groei realiseren. Begin met de kanalen en activiteiten die de minste kosten en het laagste risico met zich meebrengen en werk van daaruit toe naar de activiteiten met hoger risico en hogere kosten.

• Platform. Het belangrijkste voor een growth hacker is het gebruik van de juiste tools. Afhankelijk van waar je als bedrijf geïnteresseerd in bent (contactgegevens achterhalen, concurrenten in de gaten houden of technologische ontwikkelingen) zijn er verschillende platforms waar gebruik gemaakt van kan worden.

Growth hacking is dus een ideale manier om goedkoop snelle groei te creëren, maar het vergt wel veel inzet. Om te kunnen scoren moet je een duidelijk plan hebben en de juiste mensen om je heen scharen, pas dan kun je je richten op de groei van je bedrijf. Ook voor een gevestigde onderneming is het van belang om deze nieuwe technieken in te zetten en ervoor te zorgen dat je inspeelt op de veranderingen die growth hacking met zich mee brengt.